top of page

tirs. 30. mar.

|

https://meet.google.com/vzr-oueu-iam

Generalforsamling 2021

Ved årets generalforsamling fortæller Henrik Skov om sine undersøgelser af aerosoler ved Station Nord. Bemærk at datoen er ændret til 30. marts 2021. Mødet afholdes på følgende link: https://meet.google.com/vzr-oueu-iam

Man kan ikke længere tilmelde sig
Se andre begivenheder
Generalforsamling 2021
Generalforsamling 2021

Tid og sted

30. mar. 2021, 19.00 – 22.00

https://meet.google.com/vzr-oueu-iam

Gæster

Om eventet

Generalforsamling (kun for medlemmer)

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år samt budget for næste år.
  4. Indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår at ordinære (A) og studerende (C) medlemmer kan vælge at få Vejret leveres elektronisk og ikke i papirudgaven.
  5. Valg af bestyrelse, Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for en 2-årig periode, idet formand, 3 bestyrelsesmedlemmer samt en suppleant vælges i ulige år. På valg er Sven-Erik Gryning (formand), Eigil Kaas, Lars Holtmann og Andreas Nyholm (bestyrelse) og Ruth Mottram (suppleant). Alle genopstiller. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for en 1 års periode, dvs revisorer og revisorsuppleant er på valg hvert år. På valg er Erik Wessing, Jakob Mann (revisorer) og Keld Q. Hansen (suppleant). Jakob Mann og Keld Q Hansen genopstiller. Erik Wessing genopstiller ikke.
  6. Eventuelt

Mødet bliver afholdt online som videomøde. Registrering er nødvendig og foregår via hjemmesiden dams.dk. Her vil også fremgå nærmere detaljer om hvordan man kobler sig på møderne. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Del dette event

bottom of page