top of page

Som studerende har du mulighed for at ansøge DaMS om et legat.

Foreningen afsætter hvert år midler til at uddele til studerende som har brug for en økonomisk håndsrækning til eksempelvis at deltage i konferencer, kurser og lignende.

DaMS kræver kun to ting af dig. Først og fremmest en ansøgning med nærmere beskrivelse af hvad legatet skal bruges til og hvorfor. Såfremt du tildeles et legat kræver vi at aktiviteten bliver beskrevet som en artikel til medlemsbladet Vejret. Bemærk at kun betalende medlemmer kan komme i betragtning til et legat.

Tildelte legater er typisk i størrelsesorden 1.000 DKK til 5.000 DKK.

Ansøg ved at udfylde formen herunder.

Ansøg om Legat fra DaMS
Jeg er indforstået med at jeg forventes at skrive et indlæg til Vejret såfremt jeg tildeles et legat.

Tak! Vi vil behandle din ansøgning ved førstkommende bestyrelsesmøde.

bottom of page