top of page

Forumkommentarer

Stormfloden i 1872
In Aktuelt
Sebastian Pelt
16. nov. 2019
De personlige beretninger fra folk på land - og især de søfarende - er i overflod, og altid meget spændende og dramatiske at læse. Konsekvenserne for de enkelte dengang var også meget mere omfattende end i dag. Et mistet landbrug kunne betyde at en hel familie gik til grunde. Ja, de danske østersøkyster rummer den dag adskillige spor fra stormfloden. Det vil blive en længere historie at udrede bare en del af dem. Men der er bl.a. fortsat flere vrag langs kysterne - herunder især i Køge Bugt. De kan ses, f.eks. ved lavvande. På Stevns er der flere steder strandvolde inde i skovene, ligesom man kan finde overskylstunger på Feddet ved Præstø Fjord. Der er opstået nyt landskab i form af dybe søer ved Falsters østkyst. Derudover er der pudsige elementer, hvor skibstømmer fra skibe er brugt til bygninger. Man kan se det, hvis man ved, hvor man skal lede. Derudover har jeg selv på nogle af mine undersøgelser sammen med en god ven, fundet mursten der med (stor!) sandsynlighed stammer fra 1872, som ligger lagt inde på kysten. De har været på skibe. En anden kort anekdote - nok mest til de historieinteresserede: Under den store nordiske krig, hvor søslaget i Køge Bugt i 1710 indgik. Her blev linieskibet, Dannebrog(e), beskudt og eksploderede, hvorved en stor del af besætningen omkom - herunder den berømte danske søofficer, Ivar Huitfeldt. Det er efter ham at en del af fregatklasserne i det danske søværn er opkaldt. Skibet sank, og forsvandt på havets bund, til trods for ihærdig eftersøgning fandt man det ikke i datiden. Efter stormfloden i 1872 - mere end 160 år siden, dukkede vraget op på sandbunden, hvilket viser at stormbølgebasis har nået dybere end længe (måske siden en anden stormflod i midten af 1700-tallet). Herefter har man hentet mange dele af skibet op. Blandt andet ankeret og kanonerne - som den dag i dag kan ses ved Ivar Huitfeldts monument på Langelinie, lige ved siden af MI's gamle bygning. Her kan man se kanonerne som indtil 1873 lå på havets bund. De ældste dele af skibet er dateret til 1564. Ankeret (som er flere meter højt), står på Holmen ved et militært område, men i dagtimerne kan man se det. Her er også en mideplade. Vedhæfter lidt billeder.
Content media
1
0
Fantastisk med et nyt vejrforum!
In Aktuelt
Sebastian Pelt
23. sep. 2019
Ja, det er storartet!
0
0

Sebastian Pelt

Forummets moderator
Flere handlinger
bottom of page